Záruky & materiály

Používané materiály

Tryskání betonových konstrukcí

Tryskání

Křemičitý písek frakce 080, 036
Struska
Plas Grid (ekologicky nezávadný)

Metalizace

Metalizace

Zinek – velmi dobrá ochrana oceli, avšak v kyselém prostředí ubývá.
Hliník – odolný vůči povětrnostním vlivům (oxidy Al).
Zinacor – jedná se o novější druh materiálu – pseudoslitina 85% Zn, 15% Al.
Použití tohoto materiálu je doporučováno místo kombinovaných žárových povlaků. Spojuje dobré vlastnosti zinku a hliníku.
Barevné kovy – používáme pouze pro dekorativní účely.

Tryskání kovových konstrukcí a zařízení

Antikorozní povrchové úpravy

Naše firma je v přímém kontaktu s výrobci nátěrových hmot tuzemských a subdodavateli nátěrových hmot zahraničních.  Jako příkad zahraničních firem uvádíme:       

AMERON (Holandsko)
HEMPEL (Dánsko)
JOTUN (Norsko)
TNEMEC (USA)
DERISOL (SRN)

Ochrana betonových konstrukcí

Ochrana betonových konstrukcí

Tyto povrchové úpravy provádíme tuzemskými i zahraničními nátěrovými hmotami.Jako příklad uvádíme:

SIGMA KOLTURA EP
SIGMA KOLTURA COATING
SIGMARITE WL
SIGMAGUART CSF  

Kvalita práce a záruky

Firma má k dispozici potřebné normy, které se týkají protikorozní povrchové ochrany, potřebnou měřící techniku a katalogy nátěrových systémů.

Disponujeme přístroji na měření a zjišťování:

 • kvality čistoty povrchu
 • stupně drsnosti
 • suchých tlouštěk nátěrů a metalizovaných vrstev
 • mokrého nátěru
 • teploty a vlhkosti ovzduší a určení rosného bodu
 • teploty opracovaného materiálu

Firma poskytuje na práce antikorozní ochrany, tryskací, nátěrové i metalizační, záruku 2 – 5 let, dle kvality nátěrových hmot, nátěrového systému a korozního prostředí. Životnost je stanovena na 5 – 20 let.

Na zakázku se provádí postup prací, průběžná měření a zajišťujeme zhotovení závěrečné zprávy v předem dohodnutém rozsahu, včetně závěrečného protokolu.

Certifikaci naší firmy máme provedenou akreditovaným pracovištěm SVÚOM Praha a.s. (Ústav pro protikozozní ochranu a povrchové úpravy).

příprava povrchu životnost
žádná 2 - 3 roky
kartáčováním 3 - 5 let
otryskáváním 10 a více let

Základem kvality povrchové úpravy je čistota podkladní plochy. Dělíme je na 3 třídy podle normy: Sa 2,5 , Sa 3

Kvalita očištění se promítá do ceny – čím kvalitnější je očištění povrchu materiálu, tím je cena vyšší z důvodů větší spotřeby abraziva, nafty a práce.

Kvalita očištění a výběr kvalitních nátěrových systémů je zárukou dlouhé životnosti.

Termíny provedených prací

Naše firma si zakládá na dodržování smluvně dohodnutých termínů. S ohledem na počasí (relativní vlhkost vzduchu, rosný bod, teplota vzduchu a materiálu), dochází k omezení natěračských a tryskacích prací. Proto je nutno na určování termínu začátku i dokončení prací počítat s určitou rezervou.

Zázemí společnosti

Personální

Naše firma má v současné době patnáct pracovníků, vyučených, či absolventů odborných školení a kursů metalizér – tryskač s několikaletou praxí. Dva techničtí pracovníci jsou díky své praxi a odborných znalostí schopni realizovat i nejnáročnější požadavky zákazníků.

Technické

kompresor
DK 661 5ks
atlas copco 2ks
tryskací jednotky Škoda TJVP 630 10ks
stříkací zařízení
LYZA 5ks
LARIUS 1:60 1ks
grako-king 1:30 1ks
METALIZAČNÍ PISTOLE ad3

Kapacitní

Výkon firmy v komplexní protikorozní ochraně je limitována objemem tryskacích a nátěrových prací a pohybuje se na závislosti:

 • stavu povrchu konstrukce (stupeň zkorodování, stav staré barvy)
 • požadované čistotě a drsnosti povrchu
 • pracovních podmínkách (práce ve výškách, hloubkách, složitosti konstrukce)
 • náročnosti nátěrových prací
 • povětrnostních podmínkách

  v rozmezích 3 000 – 15 000 m 2 měsíčně.

Pracoviště

Stálá  

Praha (poblíž Jižní spojky - velmi dobré spojení kamionovou dopravou)

Montážní

Naše firma vyjíždí za montážními pracemi v rámci celé České republiky při velikosti zakázky alespoň 100 000,- Kč