Nabídka a popis práce

Tryskání kovových konstrukcí a zařízení

Tryskání kovových konstrukcí a zařízení

Provádíme tryskání od rzi, okují a starých nátěrů před další povrchovou úpravou. Práci provádíme na volném prostranství, montážním pracovišti, ve výškách – mosty, haly, nové i starší smontované práce v uzavřených prostorách (nádrže, potrubí, zásobníky) apod. Čistota povrchu otryskaných materiálů se dosahuje dle požadavků objednavatele na našich pracovištích v rozmezích SA 2 – 2,5, stupeň drsnosti při otryskání pískem max. 50 mí. Máme vypracován rozsáhlý program periferní ochrany okolí tryskacích pracovišť před účinky prachové frakce abrazivních materiálů, jako např. zaplachtování, smáčení , postřik a odsávání. Usilujeme o co nejmenší stupeň znečištění prostředí v okolí pracovišť.

Tryskání betonových konstrukcí

Tryskání betonových konstrukcí

Toto tryskání se provádí z důvodů odstranění mastnot a nečistot na betonové konstrukci před její povrchovou úpravou, případně u nových konstrukcí odstranění hladkých ploch a sanitru. (Technologie stejná jako u tryskání kovových konstrukcí)

Metalizace

Metalizace

Provádíme žárově stříkané povlaky (metalizaci) zinkem , hliníkem a zinacorem, přičemž zinek s hliníkem lze kombinovat. Jako dekorativní metalizaci nanášíme měď, mosaz a bronz. Tyto žárové povlaky jsme schopni nanášet dle požadavků zákazníka v tloušťkách od 40mí do 500mí.

Nátěry: Používají se převážně na stávajících konstrukcích, kde je technicky složité používat nástřiky nebo na konstrukcích, kde by docházelo k velkému prostřiku nátěrových hmot.

Nástřiky: Použití převážné na nových konstrukcích, u kterých je prováděna povrchová úprava před montáží konstrukce.

Ochrana betonových konstrukcí

Ochrana betonových konstrukcí

Nátěry, nástřiky dle požadavků odběratele.