Ceny

Ceny a způsoby platby

Všechny cenové návrhy jsou řešeny individuelně, smluvně a vychází se z 1 m2 nebo z 1 kg povrchové ochráněné plochy. K měření zakázky se používá platný ceník 800-789 25-M pro povrchové úpravy kovových konstrukcí a zařízení.

V ceně jsou vždy zahrnuty práce a činnosti, obsažené v technologickém postupu a předem smluvně dohodnuté s objednavatelem tzn: odmaštění, otryskání,oprášení, metalizace, nátěrové práce a případné opravy.

Dále se mohou do cenové kalkulace na montážních pracovištích promítnout tyto náklady:
ubytování, cestovné, stravné, pronájmy plochy, šaten, el. energie, vody, pojištění pracovníků v zahraničí, zaplachtování a zajištění omezení prašnosti, likvidace odpadu, příplatky na v uzavřených nádobách a výškách

Způsob platby

fakturací, při menších zakázkách hotově, v případě zakázek většího rozsahu a u neprověřených zákazníků můžeme požadovat zálohu.