Příjezd na pracoviště Spořilov:

Vjezd z Chodovské ulice těsně za mostem přes železniční trať. Za modrým zábradlím při cestě od  Bohdalce. Poté po panelové cestě až k našemu pracovišti.

Letacká mapa:

Mapa:


Mapa s detailním popisem trasy: