Používané materiály
Kvalita práce a záruky
Termíny provedených prací
Zázemí společnosti
 

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY

·         Tryskání
Křemičitý písek frakce 080, 036
Struska
Plas Grid (ekologicky nezávadný)

·         Metalizace
Zinek
– velmi dobrá ochrana oceli, avšak v kyselém prostředí ubývá.
Hliník
– odolný vůči povětrnostním vlivům (oxidy Al).
Zinacor
– jedná se o novější druh materiálu – pseudoslitina 85% Zn, 15% Al.
Použití tohoto materiálu je doporučováno místo kombinovaných žárových povlaků. Spojuje dobré vlastnosti zinku a hliníku.
Barevné kovy
– používáme pouze pro dekorativní účely.

·         Antikorozní povrchové úpravy:
Naše firma je v přímém kontaktu s výrobci nátěrových hmot tuzemských a subdodavateli nátěrových hmot zahraničních.  Jako příkad zahraničních firem uvádíme:       

AMERON (Holandsko)
HEMPEL (Dánsko)
JOTUN
(Norsko)
TNEMEC (USA)
DERISOL
(SRN)

·         Protipožární povrchové úpravy:
Na tyto ochrany se používají pouze zahraniční nátěrové hmoty.Jako příklad uvádíme:

FLAMIZOL
BARRIER 95
PROMAPAINT  

·         Ochrana betonových konstrukcí:
Tyto povrchové úpravy provádíme tuzemskými i zahraničními nátěrovými hmotami.Jako příklad uvádíme:

SIGMA KOLTURA EP
SIGMA KOLTURA COATING
SIGMARITE WL
SIGMAGUART CSF  

 


 

KVALITA PRÁCE A ZÁRUKY

 Firma má k dispozici potřebné normy, které se týkají protikorozní povrchové ochrany , potřebnou měřící techniku a katalogy nátěrových systémů.

Disponujeme přístroji na měření a zjišťování :

·         kvality čistoty povrchu

·         stupně drsnosti

·         suchých tlouštěk nátěrů a metalizovaných vrstev

·         mokrého nátěru

·         teploty a vlhkosti ovzduší a určení rosného bodu

·         teploty opracovaného materiálu

 Firma poskytuje na práce antikorozní ochrany , tryskací, nátěrové i metalizační, záruku 2 – 5 let, dle kvality nátěrových hmot, nátěrového systému a korozního prostředí. Životnost je stanovena na 5 – 2O let.

Na zakázku se provádí postup prací, průběžná měření a zajišťujeme zhotovení závěrečné zprávy v předem dohodnutém rozsahu, včetně závěrečného protokolu.

Certifikaci naší firmy máme provedenou akreditovaným pracovištěm SVÚOM Praha a.s. (Ústav pro protikozozní ochranu a povrchové úpravy).

příprava povrchu

životnost

žádná

2 – 3 roky

kartáčováním

3 – 5 let

otryskáním

10 a více let

Základem kvality povrchové úpravy je čistota podkladní plochy. Dělíme je na 3 třídy podle normy:

 Sa 2,5 , Sa 3 

Kvalita očištění se promítá do ceny – čím kvalitnější je očištění povrchu materiálu, tím je cena vyšší z důvodů větší spotřeby abraziva, nafty a práce.

Kvalita očištění a výběr kvalitních nátěrových systémů je zárukou dlouhé životnosti.

Termíny provedených prací

Naše firma si zakládá na dodržování smluvně dohodnutých termínů. S ohledem na počasí ( relativní vlhkost vzduchu, rosný bod, teplota vzduchu a materiálu), dochází k omezení natěračských a tryskacích prací. Proto je nutno na určování termínu začátku i dokončení prací počítat s určitou rezervou.

 

 

ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI

Personální
Naše firma má v současné době patnáct pracovníků, vyučených, či absolventů odborných školení a kursů metalizér – tryskač s několikaletou praxí. Dva techničtí pracovníci jsou díky své praxi a odborných znalostí schopni realizovat i nejnáročnější požadavky zákazníků.

Technické
Technické a strojní vybavení firmy:

kompresor

DK 661
ATLAS COPCO

 

 

5ks
2ks

tryskací jednotky Škoda TJVP 630

10ks

stříkací zařízení

VYZA
LARIUS            1:60
GRAKO-KING 1:30

 

 

5 ks
1 ks
1 ks

metalizační pistole AD3

 

                                                                   

Kapacitní
Výkon firmy v komplexní protikorozní ochraně je limitována objemem tryskacích a nátěrových prací a pohybuje se na závislosti:

·         stavu povrchu konstrukce (stupeň zkorodování, stav staré barvy)

·          požadované čistotě a drsnosti povrchu

·          pracovních podmínkách (práce ve výškách, hloubkách, složitosti konstrukce)

·          náročnosti nátěrových prací

·          povětrnostních podmínkách

  v rozmezích 3 000 – 15 000 m 2 měsíčně.

  Pracoviště

·         stálá  

Praha

poblíž Jižní spojky (velmi dobré spojení kamionovou dopravou)

 

 

 

 

·         montážní

Naše firma vyjíždí za montážními pracemi v rámci celé České republiky při velikosti zakázky alespoň 100 000,- Kč