· TRYSKÁNÍ
kovové konstrukce a zařízení
betonové konstrukce

·  METALIZACE
(žárové pokování - šopování)
Zn, Al, Zinacor, barevné kovy

·  ANTIKOROZNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Nátěry
Nástřiky

·PROTIPOŽÁRNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Nátěry
Nástřiky

·  OCHRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Nátěry
Nástřiky

POPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

·         Tryskání kovových konstrukcí a zařízení:
       Provádíme tryskání od rzi, okují a starých nátěrů před další povrchovou úpravou. Práci provádíme na volném prostranství, montážním pracovišti, ve výškách – mosty, haly, nové i starší smontované práce v  uzavřených prostorách (nádrže, potrubí, zásobníky) apod.
       Čistota povrchu otryskaných materiálů se dosahuje dle požadavků objednavatele na našich pracovištích v rozmezích SA 2 – 2,5, stupeň drsnosti při otryskání pískem max. 50 mí.
       Máme vypracován rozsáhlý program periferní ochrany okolí tryskacích pracovišť před účinky prachové frakce abrazivních materiálů, jako např. zaplachtování, smáčení , postřik a odsávání. Usilujeme o co nejmenší stupeň znečištění prostředí v okolí pracovišť.


·        
Tryskání betonových konstrukcí:
       Toto tryskání se provádí z důvodů odstranění mastnot a nečistot na betonové konstrukci před její povrchovou úpravou, případně u nových konstrukcí odstranění hladkých ploch a sanitru. (Technologie stejná jako u tryskání kovových konstrukcí)


·        
Metalizace:
   
Provádíme žárově stříkané povlaky (metalizaci) zinkem , hliníkem a zinacorem, přičemž zinek s hliníkem lze kombinovat. Jako dekorativní metalizaci nanášíme měď, mosaz a bronz. Tyto žárové povlaky jsme schopni nanášet dle požadavků zákazníka v tloušťkách od 40mí do 500mí.
Nátěry:
Používají se převážně na stávajících konstrukcích, kde je technicky složité používat nástřiky nebo na konstrukcích, kde by docházelo k velkému prostřiku nátěrových hmot.
Nástřiky:
Použití převážné na nových konstrukcích, u kterých je prováděna povrchová úprava před montáží konstrukce.·        
 Protipožární povrchové úpravy:
Provádí firma J.L.M na požární bezpečnost 15, 30 a 45 minut
Nátěry: Zpravidla se používají na stávající ocelové konstrukce s obtížným přístupem k jednotlivým prvkům konstrukce.
Nástřiky:
Provádějí se při nutnosti větší požární bezpečnosti u nových konstrukcí nebo nástřiky prováděné na stálých pracovištích.·        
 Ochrana betonových konstrukcí:
Nátěry, nástřiky
dle požadavků odběratele.